Viswater

( 1 ) De Helomavaart te Langelille

( 1 ) De Helomavaart te Langelille:

Het viswater ligt aan de Lemsterweg te Langelille.

Open Visplanner

( 2 ) De Workummerstrekvaart te Parrega.

( 2 ) De Workummerstrekvaart te Parrega.:

Het viswater ligt aan de Van Panhuijswei te Tjerkwerd.

Open Visplanner

( 3 ) De Hooivaart te Gersloot.

( 3 ) De Hooivaart te Gersloot.:

Het viswater ligt aan de Hooivaartsweg te Heerenveen.

Open Visplanner

( 4 ) De Boorn te Oldeboorn.

( 4 ) De Boorn te Oldeboorn.:

Het viswater ligt aan de Beetsterdyk te Oldeboorn.

Open Visplanner

( 5 ) De Nieuwe Zwemmer te Westergeest.

( 5 ) De Nieuwe Zwemmer te Westergeest.:

Het viswater ligt aan de Prellewei te Westergeest.

Open Visplanner

( 6 ) Heerenveenskanaal te Heerenveen.

( 6 ) Heerenveenskanaal te Heerenveen.:

Het viswater ligt aan de Wetterwille te Heerenveen.

Open Visplanner

( 7 ) Prinses Margrietkanaal, Noed te Idskenhuizen.

( 7 ) Prinses Margrietkanaal, Noed te Idskenhuizen.:

Het viswater ligt aan de Noed te Idskenhuizen. Vlakbij huisnummer 13B.

Open Visplanner

( 8 ) Prinses Margrietkanaal, Oude Schouw te Akkrum.

( 8 ) Prinses Margrietkanaal, Oude Schouw te Akkrum.:

Het viswater ligt aan de Wjitteringswei te Jirnsum.

Open Visplanner

( 9 ) Prinses Margrietkanaal te Kootstertille.

( 9 ) Prinses Margrietkanaal te Kootstertille.:

Het viswater ligt aan de Westerein te Kootstertille.

Open Visplanner

( 10 ) Prinses Margrietkanaal, Leppedyk te Akkrum.

( 10 ) Prinses Margrietkanaal, Leppedyk te Akkrum.:

Het viswater ligt aan de Leppedyk te Akkrum.

Open Visplanner

( 11 ) Prinses Margrietkanaal te Grou.

( 11 ) Prinses Margrietkanaal te Grou.:

Het viswater ligt aan de Prinses Beatrixweg te Grou.

Open Visplanner

( 12 ) Prinses Margrietkanaal te Spannenburg.

( 12 ) Prinses Margrietkanaal te Spannenburg.:

Het viswater ligt aan de Kanaelsdyk te Tjerkgaast. 

Open Visplanner

( 13 ) De Nieuwe Vaart te Gorredijk.

( 13 ) De Nieuwe Vaart te Gorredijk.:

Het viswater ligt aan de Easterein te Gorredijk.

Open Visplanner

( 14 ) Opsterlandse Compagnonsfeart, Trambrug te Wijnjewoude.

( 14 ) Opsterlandse Compagnonsfeart, Trambrug te Wijnjewoude.:

Het viswaterwater ligt aan de Compagnonsfeart, zandpad te Wijnjewoude. Vlakbij huisnummer 61.

Open Visplanner

( 15 ) Opsterlandse Compagnonsfeart, zwembad te Hemrik.

( 15 ) Opsterlandse Compagnonsfeart, zwembad te Hemrik.:

Het viswater ligt aan de Compagnonsfeart te Hemrik. Vlakbij huisnummer 38.

Open Visplanner

( 17 ) Opsterlandse Compagnonsfeart, Zandpad te Hemrik.

( 17 ) Opsterlandse Compagnonsfeart, Zandpad te Hemrik.:

Het viswater ligt aan de Compagnonsfeart te Hemrik. Vlakbij huisnummer 21.

Open Visplanner

( 18 ) Strobossertrekvaart te Kollum

( 18 ) Strobossertrekvaart te Kollum:

Het viswater ligt aan de Trekweg te Kollum. Vlakbij huisnummer 13

Open Visplanner