Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland behartigt de belangen van alle aangesloten sportvissers in Nederland.

Organiseert onder ander Nederlandse kampioenschappen, behartigt de belangen bij de politiek,

zorgt voor het maken en verdelen van de vispas, publiciteit en nog vele andere zaken.

Wilt u meer weten ga naar hun site.