Boetes

 Via de link kunt u de meest voorkomende overtredingen die betrekking hebben op de sportvisserij vinden. Ook staan hier de codes die bij deze overtredingen horen (feitcodes) en de boetebedragen. Waar geen bedragen staan vermeld worden deze door de Officier van Justitie vastgesteld.

Boete.