Bestuur

Voorzitter Klaas de Vries 0516 - 471469
Secretaris / ledenadministratie / website

René Seefat
Weinterp 31
9241 HB Wijnjewoude

0516 - 481271

secretaris@itstikelbearske.nl

Penningmeester Rudi Knol 0516 - 471692

Jeugd

Vakant

Wedstrijdleider  Grietus de Vries
06 - 53128150